Wie ben ik

 

Tamis Kwikkers. Ik studeerde Technische Natuurkunde in Delft en werkte in Inspectie- en beleidsafdelingen bij de Rijksoverheid. Ik heb ervaring met het aansturen van mensen, organisaties en inhoudelijke ontwikkelingen.


Verplaatsen in andere posities en denkwerelden is mijn thema. Fascinerend vind ik de ruimte die een nieuw kader geeft. Voor oplossingen of groei.

Ik heb gezien dat breed kijken en positief-prikkelend observeren beweging genereert. In mens én organisatie. 

No-nonsense, helderheid en directheid hou ik van, losmaken om op weg te gaan. 

Verbinden van mens en organisatie is mijn tweede thema. Eenheid hoeft niet, bruggen tussen eilanden zijn vaak voldoende.

Na mijn ambtelijke carriere ben ik met de onderwerpen niet klaar. De energie die anders kijken en doen vrij maakt kan anderen ook tot inspiratie zijn. 

Voor (team)coachvaardigheden en intervisiebegeleiding heb ik een opleiding gevolgd bij Intercoach, de Rijksbrede coachorganisatie. Ik ben daar nog steeds bij aangesloten.

  

 

 

 

 

 Perspectie   

 herkadert