Jouw video maken

 

  

  

Verkenning, doordringen tot de kern

Het begint natuurlijk met het idee dat je wat wil doen met video en waarom. Weten welk doel je wil bereiken is belangrijk, want daar wordt de video op gericht. 

Het is goed om al in een vroeg stadium over het verhaal te sparren. De opbouw van de video moet er voor zorgen dat het publiek geboeid wordt en tot het eind blijft.

Wij stellen domme vragen. Vragen waaraan jij niet gedacht had maar die jouw doelgroep wel heeft. Nieuwsgierigheid, analytische blik, aandacht voor beeldvorming zetten we in. Jouw verhaal wordt bondig en scherp neer gezet.

We kijken samen naar de doelgroep. Wat werkt? Een beeldverhaal, interviews of werken met voice-overs? 

Het doorvragen, het blootleggen van de kern van jouw aanbod en die kern vertalen in een video is een specialiteit. Perspectievideo kan meer bieden dan 'u vraagt en wij draaien'. 

 

Scenario voorstel en kostenraming

We ontwikkelen een aanpak voor de film. We kijken naar wat nodig is om de film te realiseren en waar kosten zitten. Denk aan rechten, externe inhuur of apparatuur, reiskosten. 

 

Nadere uitwerking en planning

Samen werken we de opzet uit in opname sessies. Afgesproken wordt wat daarvoor nodig is, wie waarvoor zorgt. Opnames vergen wel wat voorbereiding. Flexibiliteit blijft er natuurlijk wel, ook tijdens het proces kan worden bijgestuurd. 

 

Opname, montage en afwerking

Volgens plan maken we de video- en eventuele aanvullende geluidsopnames (bv. voice-overs). De opnames worden gemonteerd in een ruwe versie. Deze ruwe montage leggen wij jou voor. Je kunt dan gewenste wijzigingen aangeven, voordat wij de film in zijn definitieve vorm qua kleurcorrectie en geluid afronden. We leveren de video af in Full HD kwaliteit.