Wat gaat het kosten

 

 

Het uurtarief

De drive van PerspectieVideo zit in het ondersteunen jouw doelen met video. We zijn gericht op het maken van betaalbare video. 'Betaalbaar' is rekbaar en niet voor iedereen gelijk. Een op de mogelijkheden toegesneden tarief lijkt dan reëel en passend.

PerspectieVideo hanteert een flexibel uurtarief. We gaan uit van jouw eigen tarief of de norm voor soortgelijk werk in jouw branche. Daarvan nemen we 50%, ex BTW. met een maximum van 45€ per uur. In de voorbereidingsfase maken we over het uurtarief een afspraak en deze komt in de offerte terug.

 

Hoeveel uren

Zoals aangegeven hangen kosten sterk af van wat je wilt. Of andersom: wat je kunt realiseren hangt af van wat het budget is.

Wil je een korte video om mensen te interesseren in een bezoek aan jouw site? Wil je je elevator pitch ondersteunen met beelden? Zo'n video duurt max. 1 minuut en denk dan aan 3 uur voor de opnames en 8 uur voor montage/nabewerken. Je heb zelf de zaken voorbereid en weet wat je wilt zeggen en wilt laten zien.
Moet er op meer locaties gefilmd worden en/of kijken we van tevoren naar het scenario, (wat we aanbevelen) denk dan aan 5 uur extra. 

Een uitgebreider film, bijvoorbeeld een instructie- of productvideo, meerdere interviews of een uitgebreider portret kost meer tijd om te maken. Dus zijn de kosten hoger. In het algemeen kun je ook stellen dat de kosten toenemen met de lengte van de uiteindelijke video.

 

Niet-commercieel of vrijwilligers?

Als je voor je activiteiten zelf een nul-tarief hanteert staan we ook voor je klaar. Het uurtarief wordt op dezelfde manier vastgesteld, over onkosten kunnen we praten. Neem contact op!